İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yayın Politikası

Amaç ve Kapsam

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi, Ortaçağ uygarlıklarını tarafsız, disiplinlerarası bir zaman ve mekân perspektifinden inceleyen bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanları; etkileşim içinde ortak bir tartışma platformunda buluşturma amacı güden disiplinlerarası süreli bir yayın organıdır.

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi’nde yalnızca araştırma makaleleri ile ortaçağda kullanılan kaynak dillerde (Arapça, Farsça, Latince, Grekçe, Eski Fransızca vb) yazılmış metin çevirileri yayınlanır.

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları, araştırmacılar ve araştırmaya dayalı çalışmaların bulgularını kullananlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; alanda güncel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması; özgün bilimsel çalışmaların ve faydalı perspektiflerin ilgililere sunulması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Açık erişimi benimseyen MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi, bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan bir dergidir. Çift taraflı kör hakemlik değerlendirme süreci tamamlanan yazılar her yılın Aralık ayında bir arada yayınlanır.

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Hakemlik Süreci

MESOS: Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen bir makalenin süreci çalışmanın kör hakemlik ilkesi çerçevesinde makalenin alanında yetkin iki hakeme gönderilmesiyle başlar. Her iki hakemin olumlu görüş bildirmeleri durumunda kabul prosedürleri, olumsuz değerlendirmeleri durumunda ise reddetme prosedürleri uygulanır. Kör hakemlerden yalnızca birinin olumsuz görüş bildirmeleri durumda makale üçüncü bir kör hakeme daha gönderilir; hakemlerin verdiği karar uyarınca makalenin kabul ya da reddedilişi gerekçeli hakem raporlarıyla yazara bildirilir. Bunu editoryal süreç takip eder: Eğer makale derginin yazım ilkelerine uygun düzenlenmemişse yazardan yeniden düzenlemesi talep edilir. Buna ek olarak varsa hakem düzeltmelerini yapması; bunları yapmıyorsa gerekçelerini örnekleriyle birlikte sunması istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makale dergi redaktörleri tarafından hızlı bir okumaya tâbi tutulur. Daha sonra dergi editörleri ve Baş Editör okuma süreçlerini tamamlar. Bu işlemler tamamlandıktan sonra makale MESOS yayın formatına alınmak üzere yayın editörlerine iletilir ve yeniden Baş Editörün onayı beklenir. Baş Editörün değerlendirmesi bittikten sonra makalenin son hali yazara gönderilir ve basım onayı beklenir. Yazardan gelen onayla birlikte makale derginin ilgili sayısındaki yayın sürecine dahil edilir.

Telif Hakkı

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi içinde yayınlanan tüm makalelerin yazarları, kendi çalışmalarını paylaşma ve çoğaltma hakkına sahiptir. Telif haklarıyla ilgili detaylı bilgi için Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansına bakılabilir.

Açık Erişim

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi içinde yayımlanan tüm yazılar kamunun kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin alınmaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir. Dergide yayınlanan çalışmaların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Mission News Theme by Compete Themes.