İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazım Kuralları

MESOS: Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi Yazım Kuralları

Yayın Dili:

MESOS: Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazım Kuralları:

MESOS: Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi’nde yayımlanan yazılarda ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yayın etiği kurallarına uyulmalıdır.

Makale ve çeviriler kendi dilinde en fazla 250 kelimelik bir özet metni ile en az 4 adet olmak üzere anahtar kelimeler içermelidir.

Dergimize gönderilen yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun yazım kuralları uygulanmalıdır.

Arapça ve Farsça literatüre ait kelimelerin yazımında Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin transliterayon ilkeleri benimsenmelidir.

Yazılarda Türkçe ve İngilizce olarak başlık, yazar isim(ler)i, özet ve anahtar kelimeler verilmeli, ayrıca kaynakça da bulunmalıdır.

Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda, Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.

Başlık 12 punto ile ortalanmış, siyah ve koyu olarak tamamı büyük harfli olmalıdır. (BAŞLIK)

Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı başlığın hemen altında, 12 punto ile koyu, sağa yaslı, soyad(lar)ının tüm harfleri büyük (Ad SOYADI) olmalı ve yanına ‘’yıldız’’ (*) dipnot eklenerek verilen dipnota eğik (italik) harflerle, yazar(lar)ın unvanı, görev yaptığı kurum ve iletişim adresi [(varsa) Unvan, Üniversite, Fakülte veya Enstitü, Bölüm, Şehir / Ülke, Telefon Numarası, e-Posta Adresi, (varsa) ORCID iD] yazılmalıdır.

Yazar adı üzerinden yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, millî alfabeye özgü harfler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabildiğinden yazarların tanımlayıcı araştırmacı-katılımcı kimlik numarası [Open Researcher ve Contributor ID (ORCID iD)] edinmeleri ve bu kimlik numarasını yazılarında belirtmeleri tavsiye edilmektedir. ORCID ID numarası, https://orcid.org/register adresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak temin edilebilir.

Makalenin başında konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden, 10 punto ile yazılmış, iki yana yaslanmış hâlde en fazla 250  kelimelik Türkçe özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, tablo, şema, şekil numaralarına yer verilmemelidir. Özetin altında yine 10 punto ile yazılmış, iki yana yaslanmış hâlde en az 4 sözcükten oluşan anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Türkçe özetten sonra İngilizce, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

Asıl metin A4 boyutunda, MS Word uyumlu programda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto olarak 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflar, 1 cm içeriden başlamalıdır. Sayfa kenarlarında sol, sağ, üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalı; sayfa numaraları, sayfanın altında Batı Arap Rakamları ile sağa dayalı olarak verilmelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik (italik) karakterlerle veya çift tırnak içinde yazılmalıdır. Özel fontlar kullanılmış ise makale ekinde gönderilmelidir.

Makalede düzenli bilgi akışı ve aktarımını sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Kullanıldığı takdirde ana başlıklar (ANA BÖLÜMLER, KAYNAKÇA VE EKLER); koyu, dik ve tamamı büyük harfler ile ara ve alt başlıklar (Ara ve Alt Başlıklar) ise her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere koyu ve dik karakterlerle yazılmalıdır.

Makale İçerisinde veya eklerinde yer alan görsel, harita, tablo ve levhaların makale gönderimi sırasında ayrı bir dosya halinde sunulması gerekir.

Kısaltmalar için
http://www.tdk.gov.tr/images/K%C4%B1saltmalar%20Dizini.pdf adresinde yer alan dizin geçerlidir.

Mission News Theme by Compete Themes.